Preloader Close
 • Podrobnosti o službe

  [450kb]
 • Modely produktov

  [860kb]

Likvidácia Azbestu

Likvidácia azbestu by v žiadnom prípade nemala byť akcia „Urob si sám“. Ide o nebezpečný toxín, s ktorým je potrebné zaobchádzať s maximálnou opatrnosťou. Nerozkladá sa ľahko a zostáva v prostredí po dlhú dobu. Objavenie azbestu v domácnosti je obávanou situáciou pre väčšinu majiteľov domov. Táto látka je spájaná s azbestózou a mezoteliómom, pľúcnymi chorobami spôsobenými vdychovaním azbestových vlákien. Azbestóza dráždi a zanecháva jazvy na pľúcnych tkanivách, zatiaľ čo nebezpečnejší mezotelióm spôsobuje druh rakoviny, ktorý je často fatálny.

Najať si našu firmu na likvidáciu azbestu je najbezpečnejšou a najjednoduchšou metódou odstránenia tejto látky z vášho domova. Naša spoločnost má na túto činnosť oprávnenie a sme vybavení nielen skúsenosťami, ale aj špecializovanými nástrojmi a materiálmi. Mnohí majitelia domov sa však v snahe znížiť náklady pýtajú, či je odstránenie azbestu v domácom prostredí možné – a či je to legálne?

Awesome Image

Ako teda likvidovať azbest v domácnosti?

V zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práci, môže byť likvidácia azbestu a materiálov, ktoré ho obsahujú vykonaná iba spoločnosťami, alebo osobami, ktoré disponujú oprávnením na výkon tejto činnosti.

Ak je teda potrebné odstrániť azbest z budovy alebo domu je nevyhnutné osloviť našich kvalifikovaných odborníkov, ktorí pripravia plán práce a podklady pre povolenie na likvidáciu azbestového nebezpečenstva od Regionálneho Úradu Verejného Zdravotníctva na demontáž a likvidáciu azbestu z krytín a striech a povolenie od Odboru starostlivosti o životné prostredie pre manipuláciu s odpadmi. Sme profesionáli, ktorí dokážu posúdiť akékoľvek riziko a bezpečne odstrániť toxín.

Pred začatím prác je nevyhnutné vystaviť písomnú zmluvu, v ktorej bude uvedený ako spomenutý plán práce, tak aj príslušné predpisy, ktoré musí dodávateľ dodržiavať (napríklad požiadavky na oznámenia, postupy na odstránenie, manipuláciu a likvidáciu). A samozrejme cena práce.

AKÁ JE CENA LIKVIDÁCIE AZBESTU?

Cena je rôzna a závisí od množstva faktorov, medzi ktoré patrí:

 • Typ azbestového materiálu

  Stavebné materialy azbestu - N (azbesto-cementove materialy) kód: 17 06 05

   

  Čiastočne stabilizované odpady označené ako nebezpečné kód: 19 03 04

 • Celková váha vzniknutého nebezpečného odpadu

  Jednou z častí cenovej ponuky je celková váha nebezpečného odpadu, ktorý sa registruje na skládke odpadu.

 • Veľkosť plochy vyžadujúcej demontáž

  Druhou časťou cenovej je veľkosť plochy vyžadujúcej demontáž v metroch štvorcových.

 • Vzdialenosť k najbližšej skládke

  Poslednou časťou cenovej ponuky je vzdialenosť ku najbližšej skládke.

Doplnkové služby

Ponuka našich doplnkových služieb, ktoré ponúkame.

 • Oprava strechy

  Naša firma Tesar-Dach ponúka okrem iného aj opravu Vašej starej strechy alebo strechy, ktorú namontovala iná firma nesprávne. Po podrobnej dokumentácii danej problematiky bude na našich odborných pracovníkoch aby určili, či je možné strechu opraviť, alebo bude lepšie vymeniť komplet celú strechu.

 • Výmena strechy

  Pokiaľ chcete vymeniť Vašu starú strechu za novú, ste na správnom mieste. Naša firma ponúka kompletnú diagnostiku starej strechy, návrh projektu novej strechu na kľúč a vyhotovenie predbežnej cenovej kalkulácie.

 • Údržba strechy

  Na každú nami zhotovenú strechu ponúkame taktiež dlhoročnú záruku, či už na materiály alebo prácu, s nami sa už nemusíte báť riešenia problémov so strechou. Všetky problémy vyriešime za Vás.