Preloader Close

Rekonštrukcia strechy sa môže cenovo veľmi líšiť. Dôležitý je predovšetkým celkový rozmer strešnej plochy na štvorcový meter, čím zložitejšia strecha, tým väčšie náklady na údržbu a opravu rozmedzie sa pohybuje od 4000€ až do 10000€.

About Author

viktorko.metyl