Preloader Close

Varovným signálom sú plesne nachádzajúce sa na krove. Ďalším znakom, že je potreba vymeniť celý krov, je viditeľne sa prepadajúca strecha so stratou nosnej funkcie.

About Author

viktorko.metyl