Preloader Close

Q6. Aké ťažké je opraviť zatekajúcu strechu?

Ak máte škvrny od vody, ktoré sa tiahnu cez stropy alebo stekajú po stenách, príčinou je zatekajúca strecha. Sledovanie úniku je najťažšia časť; oprava netesnosti strechy je zvyčajne veľmi jednoduchá.

Q5. Ktorá strešná krytina je najodolnejšia?

Životnosť strešnej krytiny do veľkej miery ovplyvňuje prostredie, v ktorom sa váš dom nachádza. Bez ohľadu na okolité vplyvy sa však za najodolnejšiu krytinu považuje betónová škridla a keramická krytina.

Q4. Čo spôsobuje opotrebovanie strechy?

Neviditeľné lúče, ako sú ultrafialové (UV) a infračervené lúče, sú dve z hlavných príčin opotrebovania strešnej krytiny.

Q3. Ako viem, že treba vymeniť strešný krov?

Varovným signálom sú plesne nachádzajúce sa na krove. Ďalším znakom, že je potreba vymeniť celý krov, je viditeľne sa prepadajúca strecha so stratou nosnej funkcie.

Q2. Kedy je potrebné na rekonštrukciu strechy volať odborníka?

Pokiaľ sa jedná len o vymenenie starej strešnej krytiny za novú, túto záležitosť by mal zvládnuť aj remeselne zručný laik. Ak však hovoríme o väšom zásahu do strašnej konštrukcie, odporúčame si zavolať na pomoc profesionálov.

Q1. Koľko bude stáť oprava strechy?

Rekonštrukcia strechy sa môže cenovo veľmi líšiť. Dôležitý je predovšetkým celkový rozmer strešnej plochy na štvorcový meter, čím zložitejšia strecha, tým väčšie náklady na údržbu a opravu rozmedzie sa pohybuje od 4000€ až do 10000€.